HR GENIUS BLOG

DZIELENIE WIADOMOŚCI, idei, myśli i PORADY NA ŚWIECIE HR!

You can’t just swipe the complaints under a rug in the digital age.

You can’t just swipe the complaints under a rug in the digital age. Keeping a complaint quiet in the digital age is unrealistic, so unrealistic that it boggles our minds when news of such actions (and their inevitable failure) surface. Let’s not forget that it will backfire and tarnish (or even destroy) any credibility the brand has online. In case of a complaint, 19% of internet users would...

BLOG

BLOG Nie można po prostu przesuń skarg pod dywan w erze cyfrowej . Utrzymanie skargę cichy w epoce cyfrowej jest nierealne , tak nierealne , że zdumiewa nasze umysły , gdy wieści o takich działań ( i ich nieuchronne niepowodzenie) powierzchni . Nie zapominajmy , że będzie to rykoszetem i niszczą ( lub nawet zniszczyć )...